Voimankäytön periaatteet

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n voimankäyttöä koskevat periaatteet.

Nämä periaatteet ovat seuran hallituksen hyväksymät ja perustuvat budolajien perinteisiin arvoihin ja Suomen rikoslakiin. Ilmi tulleet rikkomukset voivat johtaa seurasta erottamiseen ja kieltoon harjoitella karatea missään Suomen Karateliittoon kuuluvissa seuroissa. Väkivallan käytöstä seuraa myös rikosoikeudellinen vastuu.

Periaatteet

§1 Karateka pyrkii kaikessa harjoittelussaan kehittämään itsessään toisten ihmisten kunnioittamista, itsehillintää, väkivallatonta mielenlaatua, oikeudenmukaisuutta, kohteliaisuutta, inhimillisyyttä, rohkeutta ja rehellisyyttä.

§2 Karateka käyttää voimakeinoja ainoastaan itsensä tai toisten ihmisten puolustamiseen. Karateka ei koskaan hyökkää ensin. Ainoastaan tilanteessa, jossa esimerkiksi hyökkääjiä on useampi ja väkivallan uhka on ilmeinen, karateka voi hyökätä ensin päästäkseen pois tilanteesta.

§3 Karateka pyrkii aina ratkaisemaan uhkaavat tilanteet ensin väkivallattomasti: puhumalla, sovittelemalla, poistumalla paikalta, huutamalla apua jne.

§4 Jos väkivallaton ratkaisu uhkaavaan tilanteeseen ei ole mahdollinen, karateka pyrkii rauhoittamaan tilanteen tai irtautumaan siitä vähintä mahdollista voimaa käyttäen ja niin, ettei hyökkääjälle tule pysyviä vammoja.

§5 Fyysisen vamman aiheuttaminen toiselle ihmiselle on ehdottomasti kielletty muuten kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, jossa oma terveys tai henki ovat vaarassa, eikä pakeneminen paikalta ilman toisen vahingoittamista ole mahdollista. Tällaisissa tilanteissa voimaa käytetään vain sen verran, että turvallinen poistuminen tilanteesta on mahdollista, ei yhtään enempää.

§6 Jouduttuaan väkivaltaiseen tilanteeseen karateka ilmoittaa asiasta aina poliisille. Väkivaltakokemuksista tulee kertoa myös seuran valmentajille.

§7 Karatetekniikoiden esittely salin ulkopuolella ei ole sallittua.