Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

31.3.2023

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry sääntömääräinen vuosikokous 30.3.2023

Paikka: Monitoimihalli, Sipoo


Paikalla: Leo Närvänen, Matias Närvänen, Harri Maho, Jan Byman, Anna-Liisa Nulpponen ja Marko Luotolinna


ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

 - Kokous avattiin klo 18:10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Närvänen.

4. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- Sihteeriksi valittiin Matias Närvänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jan Byman ja Harri Maho.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- Käytiin läpi tilinpäätös, vuosikertomus  ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

-Valittiin Leo Närvänen seuran hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

8. Valitaan hallituksen jäsenet

- Hallituksen jäseniksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Leo Närvänen, Jan Byman, Matias Närvänen, Marko Luotolinna, Harri Maho ja Anna-Liisa Nulpponen.

9. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

- Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaiku Hynynen ja varatoiminnantarkastajaksi Reijo Salimäki.

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

- Kokoukselle ei oltu esitetty muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 18:40.