Sääntömääräisen vuosikokouksen päätökset

27.10.2021

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry sääntömääräinen vuosikokous 25.10.2021

Paikka: Monitoimihalli, Sipoo


Paikalla: Leo Närvänen, Matias Närvänen, Harri Maho, Anna-Liisa Nulpponen, Jan Byman ja Marko Luotolinna


ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

 - Kokous avattiin klo 18:03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Byman.

4. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- Sihteeriksi valittiin Matias Närvänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Nulpponen ja Leo Närvänen.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- Käytiin läpi tilinpäätös, vuosikertomus  ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan hallituksen jäsenet

- Hallituksen jäseniksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Jan Byman, Matias Närvänen, Marko Luotolinna, Harri Maho ja Anna-Liisa Nulpponen. Leo Närvänen valittiin seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi (2021-2022).

9. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

- Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Salimäki ja varatoiminnantarkastajaksi Kaiku Hynynen.

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

- Kokoukselle ei oltu esitetty muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 19:00.