Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

10.3.2019

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2019

Paikka: Monitoimihalli, Sipoo


Paikalla: Leo Närvänen, Jan Byman, Matias Närvänen, Harri Maho, Marko Luotolinna, Anna-Liisa Nulpponen, Kai Puistoniemi


ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

 - Kokous avattiin klo 20:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Byman.

4. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- Sihteeriksi valittiin Matias Närvänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Nulpponen ja Harri Maho.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- Käytiin läpi tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja vuosikertomus sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

              -Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Närvänen.

9. Valitaan hallituksen jäsenet

- Hallituksen jäseniksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Jan Byman, Matias Närvänen, Marko Luotolinna, Harri Maho ja Anna-Liisa Nulpponen.

10. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

- Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Salimäki ja varatoiminnantarkastajaksi Oskari Nyholm.

11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

- Kokoukselle ei oltu esitetty muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 20:48.

 

_______________________                 _______________________

Jan Byman, puheenjohtaja                    Matias Närvänen, sihteeri

 

 

_______________________                 _______________________

Harri Maho, pöytäkirjantarkastaja     Anna-Liisa Nulpponen, pöytäkirjantarkastaja