Sääntömääräinen vuosikokous 13.3.2014 klo 17.00

26.2.2014

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Monitoimihallilla 13.3.2014 alkaen klo 17.00.

Äänioikeus on jokaisella 18-vuotta täyttänellä Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenellä, jonka jäsenmaksut ovat maksetut vuodelta 2014. Puheoikeutta ilman äänivaltaa voivat käyttää kaikki alle 18-vuotiaat Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenet.

Kokouksessä käsiteltäväksi ehdotetut muut asiat tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kokousta.

Asialista

1.Kokouksen avaus

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7.Valitaan hallituksen jäsenet

8.Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

9.Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

10.Kokouksen päätös

 

Sipoossa 26.2.2014,

 

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n hallitus