Sääntömääräinen vuosikokous 23.3.2013 klo 12.30

21.2.2013

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lukkarin koululla 23.3.2013 alkaen klo 12.30.

Äänioikeus on jokaisella 18-vuotta täyttänellä Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenellä, jonka jäsenmaksut ovat maksetut vuodelta 2013. Puheoikeutta ilman äänivaltaa voivat käyttää kaikki alle 18-vuotiaat Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenet.

 

Kokouksessä käsiteltäväksi ehdotetut muut asiat tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kokousta.

 

Asialista

 

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet

Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Kokouksen päätös

 

Sipoossa 21.2.2013,

 

Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n hallitus