Seuran vuosikokous 6.2.2010

14.1.2010

Sääntömääräinen vuosikokous 6.2.2010 alkaen klo 12.30 Lukkarin koululla Nikkilässä

Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenellä, jonka jäsenmaksut ovat maksetut vuodelta 2010. Puheoikeutta ilman äänivaltaa voi käyttää kaikki alle 18-vuotiaat Gijomonkai Karateclub Sipoo ry:n jäsenet.

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. Esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
  8. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
  9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Sipoossa 13.1.2010

Hallitus